Logobanner

Herved innkalles til årsmøte mandag 9 februar 2015 kl.18:45 på Scandic Hotell.

Dagsorden:
1. Åpning/konstituering
2. Årsmelding
3. Regnskap
4 . Fastsettelse av kontingent
5 . Innkomne forslag
6. Valg

Det vil bli diskutert om vi skal prøve å avholde Vadsøsjakken i 2015.