Logobanner

På grunn av premieringen vi satt til NNM hadde forbehold om 30 deltakere, ser vi oss nødt til å justere ned premiene. Dette er for at det skal være økonomisk forsvarlig å avholde turneringen. Med ny premiering går alle startkontigenter, minus Elo-avgift, inn i fondet.

Ny premiering

Klasse Mester:

1. plass: 3000,-

2. plass: 2000,-

3. plass: 1000,-

Klasse 1:

1. plass: 1500,-

2. plass: 1000,-

3. plass: 750,-

Klasse 2: 

1. plass: 1000,-

2. plass: 800,-

3. plass: 600,-